Szkoła XXI wieku – lekcje interaktywne NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Szkoła XXI wieku – lekcje interaktywne- szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczących stosowania nowoczesnych technologii multimedialnych w nauczaniu.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych poznaniem możliwości uatrakcyjnienia lekcji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Każdy uczestnik będzie wiedział, jak wykorzystywać TIK na lekcji.

Zagadnienia: zapoznanie się z materiałami dotyczącymi różnych przedmiotów,

dostępnymi na platformach e-learningowych, sposób wykorzystywania dostępnych materiałów na swoich lekcjach, tworzenie lekcji z wykorzystaniem gotowego dokumentu (Word, Power-Point, PDF),  tworzenie testów on-line itp.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie    do zawodu nauczyciela w przypadku studentów, adekwatnie do wymogów edukacji XXI wieku i społeczeństwa cyfrowego.

Cena: 100,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie nowoczesnych technologii.

Warunki realizacji: sala z profesjonalnym sprzętem.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo