TOWER OF POWER – Lider i zespół w działaniu NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

TOWER OF POWER – LIDER I ZESPÓŁ W DZIAŁANIU

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych:  16 godzin

Cele szkolenia:

 • rozpoznanie własnego stylu liderskiego;
 • nabycie umiejętności skutecznego utrzymywania motywacji własnej i zespołów;
 • zaznajomienie z typologią ról grupowych i sposobami pracy z konkretnymi typami pracowniczymi;
 • praca nad kompetencjami zarządczymi, pogłębienie umiejętności budowania, wzmacniania i wykorzystywania kompetencji i zasobów własnych lidera i zespołu;
 • praca na narzędziach wspierających efektywną komunikację i współpracę grupową;
 • nabycie wiedzy na temat kreatywnego rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest liderom – przedsiębiorcom, managerom, kierownikom, dyrektorom firm i instytucji, a także wszystkim  osobom, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, jak również efektywnością osobistą i poszerzyć swój warsztat o wybrane narzędzia pracy z zespołem pracowniczym, podnoszenia jakości komunikacji i współpracy w firmie, a  także chcących zdobyć umiejętności związane z zarządzaniem kryzysem i konfliktem w zespole.

Program szkolenia :

 1. Cechy dobrego lidera.
 2. Rozpoznanie własnego stylu liderskiego.
 3. Typologia ról grupowych.
 4. Proces grupowy – specyfika i wyzwania.
 5. Sposoby i narzędzia (skutecznego) utrzymywania motywacji własnej i zespołu pracowniczego.
 6. Kryzys i konflikt jako etapy rozwoju grupy.
 7. Narzędzia i gry szkoleniowe wspierające efektywną komunikację i współpracę grupową (Superfeedback, Tower of Power, Colourblind).

Forma zaliczenia szkolenia:

Test sprawdzający na zakończenie szkolenia.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować swój styl liderski. Pozna i określi swoje silne strony oraz obszary do rozwoju, a także nauczy się metod i technik wzmacniania i wykorzystywania kompetencji i zasobów własnych oraz podwładnych. Pogłębi umiejętności budowania zgranego zespołu pracowniczego, i nabędzie wiedzę o kreatywnych sposobach rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym. Pozna nowoczesne gry i narzędzia szkoleniowe usprawniające komunikację i współpracę grupową.

Cena dla jednego uczestnika : 980 zł

Sylwetka Kierownika Merytorycznego szkolenia:

Anna Zochniak

Założycielka Centrum Coachingowo – Szkoleniowego SZKOLARKA. Coach. Autor. Pasjonatka ludzi i ich nieograniczonych możliwości.  Otwarta, bezpośrednia, spontaniczna, zaangażowana. Ukierunkowana na permanentny rozwój. Od 2015 roku pracuje z przedsiębiorcami i osobami prywatnymi nad podnoszeniem ich kompetencji biznesowych i osobistych w coachingu i szkoleniach.

Wybrane szkolenia i warsztaty:

„Być szefem i nie zwariować!”

„Zarządzanie konfliktem w grupie”

„Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi”

„Komunikacja interpersonalna i współpraca grupowa” (w oparciu o teorię Klausa Vopela)

„Szkolenia z komunikacji i efektywności zespołowej w warunkach escape roomowych”

„Tower of power – lider i zespół w działaniu”

Projekt  „Mięczaki na start – masz to coś!”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów

„Ja – Ty- My” - warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi”

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo