Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych:  wariant I: 16 godzin /2 dni x8h, wariant II: 1 dzień/8h

Cele szkolenia:

            - poszerzenie warsztatu managerskiego o umiejętności związane ze stosowaniem coachingu  jako narzędzia wyzwalającego potencjał pracowników;

            - znajomość skutecznych narzędzi pracy z motywacją i ustalaniem kierunku rozwoju zespołu;

            - praca nad kompetencjami managerskimi;

            - pogłębienie umiejętności budowania, wzmacniania i wykorzystywania kompetencji i zasobów własnych managera;

            - wzmacnianie postawy proaktywności i współpracy w zespole pracowniczym.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom,  managerom, kierownikom, dyrektorom firm i instytucji, a także wszystkim  osobom, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, jak również efektywnością osobistą i poszerzyć swój warsztat o wybrane narzędzia i metody coachingowe.

Program szkolenia:

  1. Coaching jako efektywna forma rozwoju osobistego i pracowniczego.
  2. Zasady coachingu.
  3. Pytania – podstawowe narzędzie coacha.
  4. Coachingowe sposoby uwalniania potencjału pracowniczego.
  5. Gry i narzędzia coachingowe.
  6. Coaching na usługach firmy – projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu coachingowego.

Forma zaliczenia szkolenia:

Zaliczenie w formie testu.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętność stosowania self-coachingu i narzędzi coachingowych do podnoszenia efektywności i wydajności własnej i swoich zespołów, oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych, a także wzbudzania i utrzymywania motywacji wewnętrznej u pracowników i podwładnych.

Cena dla jednego uczestnika:

600 zł/osoba (opcja jednodniowa)

980 zł/osoba (opcja dwudniowa)

Sylwetka Kierownika Merytorycznego szkolenia:

Anna Zochniak

Założycielka Centrum Coachingowo – Szkoleniowego SZKOLARKA. Coach. Autor. Pasjonatka ludzi i ich nieograniczonych możliwości.  Otwarta, bezpośrednia, spontaniczna, zaangażowana. Ukierunkowana na permanentny rozwój. Od 2015 roku pracuje z przedsiębiorcami i osobami prywatnymi nad podnoszeniem ich kompetencji biznesowych i osobistych w coachingu i szkoleniach.

Wybrane szkolenia i warsztaty:

„Być szefem i nie zwariować!”

„Zarządzanie konfliktem w grupie”

„Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi”

„Komunikacja interpersonalna i współpraca grupowa” (w oparciu o teorię Klausa Vopela)

„Szkolenia z komunikacji i efektywności zespołowej w warunkach escape roomowych”

„Tower of power – lider i zespół w działaniu”

Projekt  „Mięczaki na start – masz to coś!”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów

„Ja – Ty- My” - warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi”

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo