Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

Koncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego, jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean.
Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to:

  • podniesienie satysfakcji klienta,
  • zaangażowanie pracowników,
  • skrócenie czasu przetwarzania,
  • poprawa bezpieczeństwa,
  • poprawa jakości,
  • wygenerowanie oszczędności.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów.
Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia.
Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla.
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.
Wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji.

Absolwent- Osoba kończąca studia Lean Leader jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymagają się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Zbigniew Jarząbek (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 15 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pełni funkcję Menadżera Doskonalenia Procesów w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej. Od roku 2013 rozwija własną działaność w obszarze szkoleń, warsztatów i wdrożeń Lean. Pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

PSYCHOLOGIA 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2021/22

IT (FRONTEND, GRAFIKA) 2021/22