Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

Koncepcja Lean Six Sigma stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Akademia Lean Six Sigma odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta. Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach nie dodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych. Z połączenia tych metodologii powstaje nowa jakość, co oznacza realizację wymagań Klienta w oparciu o wiedzę statystyczną i kontrolę procesu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przetwarzania i kontroli kosztów.
Stosowanie metodologii Lean Six Sigma umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia to:
• Podniesienie satysfakcji klienta,
• Zaangażowanie pracowników,
• Zmniejszenie zmienności wyrobów,
• Skrócenie czasu przetwarzania,
• Poprawa bezpieczeństwa,
• Poprawa jakości,
• Wygenerowanie oszczędności.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizający projekty dla firm z sektora produkcyjnego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Six Sigma.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość uzyskania Certyfikatu Lean SixSigma Green Belt na podstawie dodatkowego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obu obszarów.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
• Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
• Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
• Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
• Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr inż. Zbigniew Jarząbek (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 15 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pełni funkcję Menadżera Doskonalenia Procesów w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej. Od roku 2013 rozwija własną działaność w obszarze szkoleń, warsztatów i wdrożeń Lean. Pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

mgr Anna Oleksy


Ekspert Zarządzania, Psycholog Biznesu, Trener, Mediator. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Zarządzania i Marketingu oraz Uniwersytetu SWPS na kierunku Społeczna Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania. Łączy twardą wiedzę z zakresu Lean Management z aspektami mediacji strategicznej, elementami zarządzania błędem w organizacji oraz technikami twórczego rozwiązywania problemów. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w korporacjach będących światowymi liderami na rynku. Od 2012 roku pracuje jako niezależny doradca. Od 2013 roku rozwija autorski model zrównoważonego doskonalenia organizacji w ramach własnej firmy Azymut Consulting. Jej kluczowe kompetencje to doskonalenie organizacji, planowanie rozwoju i strategii firm, optymalizacje Lean, zarządzanie projektami (certyfikat Prince2), zarządzanie procesami. Pracowała min. dla takich klientów jak General Motors, DB Schenker, Grupa Raben, Bank BPH, WEPA, Interstal, Grupa Armatura

mgr Mariusz Marciniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku pracując jako inżynier doskonalenia dostawców a następnie koordynator programu Six Sigma/OpEx dla działu zakupów strategicznych oraz dostawców firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA. Zrealizował i nadzorował wiele projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metod ciągłego doskonalenia w obszarze procesów produkcyjnych oraz usługowych w organizacjach z różnych gałęzi przemysłowych. W 2012 roku ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją.

mgr Wojciech Florek

Absolwent kierunku Technologia Tworzyw Sztucznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2002 związał się z firmą Whirlpool, gdzie rozpoczął pracę w dziale R&D, zajmując się inżynierią materiałową. W latach 2004 - 2009 w ramach programu OpEx Six Sigma tejże firmy, rozwijał umiejętności związane z ciągłym doskonaleniem procesów i produktów. W roku 2009 ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją. Następnie objął stanowisko MBB i managera projektów, będąc odpowiedzialnym za rozwój projektów w fabrykach firmy Whirlpool należących do regionu EMEA. Od roku 2011, jako partner zarządzający OpEx Group, realizuje projekty doradcze i szkoleniowe m. in. dla takich firm jak Zelmer S.A., Sonion Polska, Embraco Slovakia, Robert Bosch, Farm Frites Poland, Mondelez Polska Production, Rockwell Automation, Corning Optical Communications, Ferrosan Medical Devices, TRW Automotive i wielu innych, głównie w zakresie redukcji kosztów, podnoszenia jakości i efektywności, zarówno w procesach produkcyjnych, R&D, jak i procesach transakcyjnych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

PSYCHOLOGIA 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2021/22

IT (FRONTEND, GRAFIKA) 2021/22