21.09.2019

    Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z naszą ofertą i zapisz się już dziś !

Dowiedz sie więcej
28.09.2019

Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

mgr inż. Marek Nowak (e-mail: pulasiewicz@san.edu.pl )

Były Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Dyrektor Zarządzający Transportem, posiadacz Certyfikatów Kompetencji Zawodowych, oficer policji drogowej, egzaminator na prawo jazdy, wykładowca akademicki. Ekspert prawa przewozowego i transportowego. Doradca transportowy. Autor artykułów naukowych o tematyce transportowej. Wieloletni współpracownik Radia Kierowców I Programu PR oraz Radia Kielce, współtwórca programu Auto Radio- Moto Radio.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania transportem. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a jednocześnie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do prowadzenia własnej firmy transportowej lub pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych.

  • Zapoznanie z aktualnymi przepisami regulującymi działalność oraz  przewozy krajowe i międzynarodowe osób i rzeczy.
  • Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Ochrona przedsiębiorstwa przed: utratą ”dobrej reputacji”, nałożeniem kar finansowych.

  • Wskazanie znaczenia biznesowego problematyki bezpieczeństwa w transporcie i nauczenie zasad jego przestrzegania. Przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

ADRESACI STUDIÓW

Przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej w zakresie transportu, spedycji, logistyki. Osoby chcące pracować lub już pracujące w sektorze TSL. Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą w transporcie drogowym, spedycji. Dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwach oraz kandydaci na te stanowiska. Osoby chcące pracować za granicą (Certyfikat Kompetencji Zawodowych na wykonywanie przewozów ważny na terenie całej UE). Kandydaci i osoby piastujące kierownicze stanowiska lub szukające pracy w administracji państwowej oraz samorządowej. Kandydaci lub pracownicy ITD., PIP, Zarządów Transportu, Wydziałów Komunikacji. Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy szkolący kierowców zawodowych, właściciele szkół jazdy. Przyszli Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy, kadra menadżerska przedsiębiorstw, jednostek, instytucji. Spedytorzy, logistycy, dyspozytorzy, kierowcy zawodowi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dla menadżerów transportu.
  • Możliwość uzyskania bez egzaminu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, koniecznego do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego na terenie RP i UE.
  • Pełna wiedza i kwalifikacje menadżera transportowego.
  • Możliwość pracy na stanowiskach kierowniczych na których wymagane są studia z dziedziny zarządzania.