Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr Katarzyna Kolasińska – Morawska

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „Agile Commerce – Nowoczesna Sprzedaż” skierowane są do tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie realizacji skutecznego działania w obszarze sprzedaży zarówno w formule tradycyjnej jak i nowoczesnej. Są to studia dla handlowców otwartych na innowacyjne podejście do sprzedaży, którzy powinni znać skuteczne techniki negocjacji i sprzedaży oraz dla kierowników średniego i wyższego szczebla od których wymaga się znajomości nowoczesnych metod i technik zarządzania sprzedażą oraz znajomości technik profesjonalnej obsługi klienta.

CELE STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów jest usystematyzowania oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania procesami sprzedaży w organizacji otwartej na innowacyjne podejście do sprzedaży. Obecnie wyzwaniem dla firm nie jest produkcja, a sprzedaż. Współczesny klient wymaga strategicznego, kompleksowego oraz popartego naukowymi technikami podejścia. Skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży staje się najlepszym rozwiązaniem. Dziś warto posiadać wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą skutecznie negocjować, zarządzać powierzchnią handlową oraz zespołem ludzkim.
Mnogość produktów i usług wyzwala konieczność zastosowania wyrafinowanych metod i technik. Dlatego też w tematyka zajęć obejmuje zagadnienia zachowań konsumentów na rynku zarówno w relacjach bezpośrednich jak i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji w tym: marketing on-line, e-commerce (w tym m-commerce, social commerce), marketingu społecznościowego,  mobile marketingu, komercyjnego wykorzystania blogów, badań i analityki zachowań zakupowych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do handlowców, pracowników i kadry zarządzającej dużych i średnich firm handlowych, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę z zakresu zarządzania sprzedażą oraz osób, które chcą się przekwalifikować by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych ze sprzedażą.