Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

mgr inż. Marta Brzozowska

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Agrologistyka są skierowane do osób, które chciałyby w przyszłości związać swoją karierę zawodową z agrobiznesem lub przetwórstwem spożywczym. Studia te są szansą na zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem z branży produkcji spożywczej, logistycznej obsługi produktów spożywczych, jak również produkcji rolnej. Studia Agrologistyka umożliwiają zdobycie uprawnień do prowadzenia działalności rolnej.

CELE STUDIÓW

Celem studiów Agrologistyka jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami z branż związanych z produktami spożywczymi, zwłaszcza produkcji artykułów spożywczych, obsługi logistycznej artykułów spożywczych, zarządzania łańcuchami dostaw oraz zarządzania gospodarstwami rolnymi. Obecnie wyzwaniem dla agrobiznesu jest pozyskanie stabilnego środowiska do przechowywania i transportowania artykułów spożywczych, a także skuteczne zarządzanie zaopatrzeniem gospodarstw rolnych i zarządzanie nimi.
Produkcja rolna i zarządzanie w branży przetwórstwa spożywczego wiąże się z wysokim ryzykiem, wynikającym z utrzymaniem stałych warunków produkcji, jak i dystrybucji produktów rolnych i spożywczych. Dlatego też coraz częściej producenci dążą do minimalizacji występowania sytuacji kryzysowych w rolnictwie i starają się wdrażać narzędzia optymalizujące działalność. Stąd też konieczne staje się wykorzystanie nowoczesnych technologii, a także wprowadzanie nowych modeli współpracy pomiędzy kolejnymi ogniwami łańcuchów dostaw w branży rolnej i spożywczej. Istotne jest także pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności rolnej i produkcyjnej.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi, a także przedsiębiorstwami przetwórstwa spożywczego. Dodatkowym aspektem jest także zdobycie uprawnień do prowadzenia gospodarstw rolnych, a także możliwość pozyskiwania dotacji.
W chwili obecnej coraz więcej osób poszukuje także możliwości wypoczynku na łonie natury, stąd też istnieje potrzeba rozwoju działalności agroturystycznych na obszarach wiejskich. Studia podyplomowe Agrologistyka będą także dobrą okazją do zdobycia wiedzy związanej z prowadzeniem i promocją tego rodzaju działalności.
Studia Agrologistyka to szerokie możliwości rozwoju kariery w branżach związanych z agrobiznesem, logistyką i zarządzaniem produkcją.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Agrologistyka są skierowane do osób, które chciałyby w przyszłości przejąć rodzinne gospodarstwa rolne, a także dla tych, którzy myślą o związaniu swojej kariery zawodowej z branżą agrobiznesu, przetwórstwa rolnego i spożywczego, a także agroturystyką.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo/Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.