Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Paweł Morawski

OPIS KIERUNKU

Rosnący stopień skomplikowania infrastruktury i wzrost obciążeń wynikający m.in. z popularyzacji technik wirtualizacji oraz modelu cloud computing, który obecnie staje się coraz bardziej powszechny, zmienia sposób myślenia o wykorzystaniu rozwiązań i zastosowań technik teleinformacyjnych w różnych dziedzinach nauki oraz życia społecznego. W tym nurcie zastosowanie informatyki w logistyce staje się obecnie obowiązującym trendem. Studia podyplomowe "Infologistyka – Info-logistics" skierowane są do kierowników średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie logistyki.

CELE STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów jest usystematyzowania oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania nowoczesną organizacją funkcjonującą w strukturach łańcuchów dostaw na bazie wykorzystania nowoczesnych technik i technologii teleinformatycznych. Globalizacja i Nowa Gospodarka identyfikowana z wiedzą i informacją wymuszają na organizacjach, a tym samym na pracownikach konieczność dostosowania się dynamicznych zmian. Współcześnie to podejście systemowe w logistyce staje się najlepszą odpowiedzią na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Dziś warto znać zasady zarządzania przepływani dóbr, osób, informacji oraz środków finansowych. Poznanie nowoczesnych metod i technik zarządzania, nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych programów informatycznych oraz zdobycie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa to determinantywny obszar studiów.   
Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach nauczania uwzględniających wymagania współczesnego rynku. Chcąc sprostać wymaganiom rynku warto studiować „Info-logistykę – Info-logistics”.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników i kadry zarządzającej dużych i średnich firm logistycznych, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić  praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę z zakresu zastosowań informacji oraz wykorzystania technik teleinformacyjnych w logistyce oraz dla osób, które chcą się przekwalifikować by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo/Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.