Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

Główne koncepcje Lean, 16 h
Przepływy w procesach produkcyjnych i usługowych
Straty jako podstawowa koncepcja Lean
Dodawanie wartości
Cykl PDCA


Hoshin Kanri, 16 h
Definiowanie misji, wizji i strategii
Roczny cykl Hoshin
Realizacja strategii za pomocą raprtów A3

Rozwiązywanie problemów metodą 8D, 8 h
Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
Działania korekacyjne i prewencyjne (CAPA)

Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h
Strefowanie
Wdrożenie kroków 5S
Utrzymanie wyników

Przywództwo Lean, 8 h
Rola i cele przywództwa Lean
GEMBA
Praca standardowa Lidera
System Spotkań

Toyota Kata, 8 h
Kata doskonalenia
Kata coachingu
Skuteczne perspektywy zarządzania

Praca standaryzowana, 16 h
Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej
Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI

Projekt I, 8 h
Przygotowanie projektu kończącego I semestr

Zarządzanie zmianą, 8 h
Konfrontacja ze zmianą
Postawy i zachowania w procesie zmiany
Fazy zmiany
Praca z oporem

Agile w zarządzaniu procesami i projektami, 8 h
Manifest Agile
Metodologia Scrum
Metodologia Kanban

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h
Kroki SMED i obserwacje procesu
Czynności wewnętrzne
Czynności zewnętrzne

Mapowanie strumienia wartości (VSM), 16 h
Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
Mapa stanu przyszłego
FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu

Mapowanie przepływu informacji, 8 h
Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
Stan obecny vs. stan przyszły
Prowadzenie warsztatu

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 8 h
Zasady systemu Kaizen
System nagród
Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień

Projekt II, 16 h
Przygotowanie projektu kończącego II semestr

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń / gier umożliwiających doświadczenie narzędzi Lean. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu ilustrującego praktyczną umiejętność stosowania co najmniej jednego, wybranego narzędzia Lean.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)