Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

Główne koncepcje Lean.
Hoshin Kanri. Budowanie i realizacja strategii.
Raport A3.
Toyota Kata.
Zarządzanie zmianą.
Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy.
Praca standaryzowana.
Rozwiązywanie problemów metodą 8D.
Przywództwo Lean i zarządzanie wynikami (KPI).
Projekt I
Mapowanie przepływu informacji.
Mapowanie strumienia wartości (VSM).
Metodyka Agile w zarządzaniu procesami i projektami.
SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn.
Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów.
TWI. Metody instruowania pracowników.
Projekt II

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 160 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń / gier umożliwiających doświadczenie narzędzi Lean. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu ilustrującego praktyczną umiejętność stosowania co najmniej jednego, wybranego narzędzia Lean.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021