Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Bełchatów, Kielce, Radomsko, Sieradz, Tarnobrzeg, Zduńska Wola

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Małgorzata Klimka-Kołysko

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest:

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat założeń i zasad Lean Management i Lean Manufacturing
  • Przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektem związanym z wdrożeniem zmian w przedsiębiorstwie w duchu Lean oraz budowanie motywacji i zaangażowania wśród pracowników.
  • Wzmocnienie warsztatu pracy o narzędzia Lean.
  • Przygotowanie do ciągłego doskonalenia procesów z wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

ADRESACI STUDIÓW

Program kształcenia w ramach studiów Lean Management skierowany jest do managerów, liderów, kierowników działów przedsiębiorstw różnych branż, którzy posiadają ogólną wiedzę na temat zasad i narzędzi Lean lub zupełnie nie posiadają wiedzy w tym zakresie. Program studiów może również być intersujący dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości objąć stanowiska związane z koniecznością sprawnego posługiwania się narzędziami Lean. Studia skierowane są również do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Ukończenie studiów stanowi formalną podstawę do wdrażania rozwiązań z zakresu Lean Management i Lean Manufacturing.
  • Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowisku lidera czy członka zespołu wdrożeniowego Lean w przedsiębiorstwach różnych branż.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna (oferta 2018/19)

Psychologia

Zarządzanie

Architektura i budownictwo

Bezpieczeństwo

Filologia angielska