Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Program studiów „Menedżer Strumienia Wartości” oparty jest na zaczerpniętej z Toyoty filozofii zarządzania procesem głównym i jego dostawcami w formie strumienia  wartości oferowanej klientowi. Podejście to jest z powodzeniem stosowane zarówno dla procesów produkcyjnych jak i usługowych. Program studiów zawiera elementy zarządzania projektami (Project Management), Lean Six Sigma (poziom: Green Belt), Lean Management (poziom: Koordynator), APQP - Advanced Product Quality Planing (poziom specjalisty) oraz VSM - Value Stream Mapping (poziom specjalisty).

Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na zarządzanie procesami oraz szeroko rozumianymi projektami oszczędnościowymi i wdrożeniowymi, szczególnie w działach rozwoju biznesu (Business Development), które coraz częściej pojawiają się w polskich przedsiębiorstwach.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności przez menedżerów i innych specjalistów chcących w nowoczesny i efektywny sposób zarządzać swoimi procesami. Kwalifikacje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi na samodzielne wykorzystywanie najskuteczniejszych metod i narzędzi, a także metodyczne zarządzanie projektami związanymi z zarządzaniem strumieniem wartości.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla menadżerów średniego i wyższego szczebla zainteresowanych rozwinięciem wiedzy w zakresie nowoczesnych metod optymalizacji procesów, specjalistów (logistyki, działów zakupów i zaopatrzenia, jakości, produkcji i usług etc.), pracowników operacyjnych oraz studentów drugiego stopnia chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje.
Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo ukończenia studiów - wydane przez Wydział Zarządzania SAN.
Certyfikat GB Lean Six Sigma (pod warunkiem zrealizowania projektu) -  wydany przez 2K Consulting
Certyfikat Koordynatora Szczupłego Przepływu – wydany przez 2K Consulting