Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Olkusz

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Paweł Morawski

OPIS KIERUNKU

Profesjonalna komunikacja biznesowa jest istotnym czynnikiem determinującym sukces całej organizacji, zarówno na płaszczyźnie kreowania procesów wewnętrznych, jak i w kontaktach przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Program studiów obejmuje specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii komunikacji oraz nowoczesnych technik i narzędzi wykorzystywanych w tworzeniu komunikatów biznesowych.

Istotną cechą kierunku jest położenie akcentu na kształtowanie praktycznych umiejętności. Za pomocą projektów, warsztatów i na podstawie realnych case study uczestnicy  mają możliwość rozwijania zdolności efektywnego komunikowania się.

Program studiów w całości realizowany w języku angielskim.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie uczestników we wszechstronną i kompleksową wiedzę z zakresu profesjonalnej komunikacji biznesowej oraz zaprezentowanie jej wpływu na zachowania indywidualne i organizacyjne, zwłaszcza w aspekcie umiędzynaradawiania się przedsiębiorstw.

Zaletą programu jest położenie nacisku na rozwijanie indywidualnych umiejętności w obszarze budowania przekazu biznesowego o różnych celach i w różnorodnej formie. Absolwenci kierunku to wysokiej klasy specjaliści potrafiący zidentyfikować i kontrolować czynniki determinujące proces komunikacji. Są przygotowani do pracy zawodowej w wielu obszarach biznesu, gdzie istotną rolę odgrywają zdolność negocjacji, przygotowywanie skutecznych prezentacji, prowadzenie zebrań czy wygłaszanie przemówień.

Zadaniem studiów jest rozwijanie kompetencji językowych uczestników. Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim mają na celu znacznie rozwijać umiejętności komunikacji, wzbogacając język o specjalistyczne słownictwo.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • menedżerów i kadry kierowniczej
  • pracowników działów HR
  • rzeczników prasowych i pracowników branży PR

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo