Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Paweł Morawski

OPIS KIERUNKU

Profesjonalna komunikacja biznesowa jest istotnym czynnikiem determinującym sukces całej organizacji, zarówno na płaszczyźnie kreowania procesów wewnętrznych, jak i w kontaktach przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Program studiów obejmuje specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii komunikacji oraz nowoczesnych technik i narzędzi wykorzystywanych w tworzeniu komunikatów biznesowych.

Istotną cechą kierunku jest położenie akcentu na kształtowanie praktycznych umiejętności. Za pomocą projektów, warsztatów i na podstawie realnych case study uczestnicy  mają możliwość rozwijania zdolności efektywnego komunikowania się.

Program studiów w całości realizowany w języku angielskim.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie uczestników we wszechstronną i kompleksową wiedzę z zakresu profesjonalnej komunikacji biznesowej oraz zaprezentowanie jej wpływu na zachowania indywidualne i organizacyjne, zwłaszcza w aspekcie umiędzynaradawiania się przedsiębiorstw.

Zaletą programu jest położenie nacisku na rozwijanie indywidualnych umiejętności w obszarze budowania przekazu biznesowego o różnych celach i w różnorodnej formie. Absolwenci kierunku to wysokiej klasy specjaliści potrafiący zidentyfikować i kontrolować czynniki determinujące proces komunikacji. Są przygotowani do pracy zawodowej w wielu obszarach biznesu, gdzie istotną rolę odgrywają zdolność negocjacji, przygotowywanie skutecznych prezentacji, prowadzenie zebrań czy wygłaszanie przemówień.

Zadaniem studiów jest rozwijanie kompetencji językowych uczestników. Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim mają na celu znacznie rozwijać umiejętności komunikacji, wzbogacając język o specjalistyczne słownictwo.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • menedżerów i kadry kierowniczej
  • pracowników działów HR
  • rzeczników prasowych i pracowników branży PR