Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Wizerunek i etykieta w biznesie adresowane są do kandydatów zainteresowanych nabyciem umiejętności świadomego kreowania wizerunku biznesowego oraz zdobyciem lub/i rozwojem wiedzy z zakresu etykiety biznesowej. Uczestnik studiów zostaje zaznajomiony ze znaczeniem wizerunku w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozumie i stosuje zasady etykiety w biznesie zarówno na szczeblu lokalnym jaki i międzynarodowym.
Program zakłada omówienie miejsca etykiety w tworzeniu wizerunku oraz podstawowych obszarów etykiety w biznesie. Istotnym punktem jest wskazanie i charakterystyka różnic kulturowych oraz wykorzystanie protokołu dyplomatycznego w sytuacjach biznesowych. W trakcie programu  poruszone zostaną także zagadnienia związane ze spotkaniami biznesowymi, pracą w grupie wielokulturowej, spotkaniami nieformalnymi związanymi z biznesem, doskonałym pierwszym wrażeniem oraz ogólnymi zasadami zachowania przy stole.
Program szczegółowy zakłada zapoznanie uczestnika z podstawowymi zasadami korespondencji biznesowej, zasadami precedencji, mowy ciała, metodami  budowania autorytetu, umiejętnościami odczytywania komunikatów niewerbalnych oraz zasadami kreowania wizerunku kobiet i mężczyzn za pomocą stroju.

CELE STUDIÓW

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę na temat manier i etykiety obowiązujących w świecie biznesu oraz zdobędą wiedzę z zakresu komunikacji i kontaktów z innymi współpracownikami.  Studia te wykształcą poczucie swobody w zawieraniu znajomości biznesowych z zachowaniem etykiety i kultury osobistej. Absolwenci studiów posiądą wiedzę jak unikać nieprzyjemnych i trudnych sytuacji podczas oficjalnych spotkań biznesowych.

ADRESACI STUDIÓW

W szczególności studia dedykowane są dla menedżerów wyższego i niższego szczebla, pracowników mikro i makro przedsiębiorstw, pracowników korporacji międzynarodowych, przedsiębiorców,  pracowników administracji państwowej oraz osób pełniących funkcje reprezentacyjne.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują  dyplom ukończenia studiów podyplomowych.