Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Olkusz

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Wizerunek i etykieta w biznesie adresowane są do kandydatów zainteresowanych nabyciem umiejętności świadomego kreowania wizerunku biznesowego oraz zdobyciem lub/i rozwojem wiedzy z zakresu etykiety biznesowej. Uczestnik studiów zostaje zaznajomiony ze znaczeniem wizerunku w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozumie i stosuje zasady etykiety w biznesie zarówno na szczeblu lokalnym jaki i międzynarodowym.
Program zakłada omówienie miejsca etykiety w tworzeniu wizerunku oraz podstawowych obszarów etykiety w biznesie. Istotnym punktem jest wskazanie i charakterystyka różnic kulturowych oraz wykorzystanie protokołu dyplomatycznego w sytuacjach biznesowych. W trakcie programu  poruszone zostaną także zagadnienia związane ze spotkaniami biznesowymi, pracą w grupie wielokulturowej, spotkaniami nieformalnymi związanymi z biznesem, doskonałym pierwszym wrażeniem oraz ogólnymi zasadami zachowania przy stole.
Program szczegółowy zakłada zapoznanie uczestnika z podstawowymi zasadami korespondencji biznesowej, zasadami precedencji, mowy ciała, metodami  budowania autorytetu, umiejętnościami odczytywania komunikatów niewerbalnych oraz zasadami kreowania wizerunku kobiet i mężczyzn za pomocą stroju.

CELE STUDIÓW

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę na temat manier i etykiety obowiązujących w świecie biznesu oraz zdobędą wiedzę z zakresu komunikacji i kontaktów z innymi współpracownikami.  Studia te wykształcą poczucie swobody w zawieraniu znajomości biznesowych z zachowaniem etykiety i kultury osobistej. Absolwenci studiów posiądą wiedzę jak unikać nieprzyjemnych i trudnych sytuacji podczas oficjalnych spotkań biznesowych.

ADRESACI STUDIÓW

W szczególności studia dedykowane są dla menedżerów wyższego i niższego szczebla, pracowników mikro i makro przedsiębiorstw, pracowników korporacji międzynarodowych, przedsiębiorców,  pracowników administracji państwowej oraz osób pełniących funkcje reprezentacyjne.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują  dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo