Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

Program zakłada m.in. realizację 50 godzin warsztatów i 42 godziny praktyk zawodowych w Fabryce Okularów Sp. z o.o.
Zajęcia prowadzone w formie wykładów teoretycznych, a także zajęć praktycznych w formie warsztatów.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów, a także pozytywnie zaopiniowanie praktyk przez Kierownika Merytorycznego studiów.

Przedmioty teoretyczno-praktyczne :
 1. Proces sprzedaży okularów w salonie optycznym.
 2. Podstawy optyki fizycznej.
 3. Wywiad z klientem.
 4. Zasady doboru opraw okularowych.
 5. Zasady profilowania opraw przed pobraniem parametrów montażowych.
 6. Zasady pomiarów (parametrów) optycznych.
 7. Technologie optyczne (rodzaje soczewek i powłok okularowych).
 8. Dobór soczewek okularowych.
 9. Obsługa katalogów soczewek okularowych.
10. Kontrola jakości wykonanych okularów.
11. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
12. Negocjacje handlowe w biznesie.
13. Techniki sprzedaży w salonie optycznym.
14. Oczy i okulary.


Warsztaty i praktyki :
 1. Obsługa urządzeń optycznych.
 2. Zamawianie soczewek okularowych.
 3. Praktyka profilowania opraw przed pobraniem parametrów montażowych.
 4. Pomiary (parametry) optyczne.
 5. Wytwarzanie i serwis okularów (np. szlifowanie, montaż, naprawa, kontrola itp.).
 6. Praktyka profilowania opraw do preferencji klienta.
 7. Praktyka zawodowa.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 216 ( w tym seminarium/projekt/warsztaty/zajęcia praktyczne).

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)