21.09.2019

    Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z naszą ofertą i zapisz się już dziś !

Dowiedz sie więcej
28.09.2019

Przyjdź na EVENT

  i  dowiedz się więcej

na temat naszych studiów!

Dowiedz sie więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr n. med. Samer Tayara (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Specjalista w dziedzinie zarządzania specjalistycznymi  jednostkami w ochronie zdrowia. Doktor nauk medycznych w dziedzinie rehabilitacji. Autor książek o tematyce „Bóle barku”.

Nauczyciel akademicki od roku 2006 r. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w Klinikach, Szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych.
Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych organizacją i komputeryzacją pracy gabinetu medycznego, poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego.

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, a w szczególności absolwenci Uczelni medycznych i paramedycznych oraz inne zainteresowane osoby.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nowa propozycja studiów podyplomowych powstała w wyniku dużego zapotrzebowania w lecznictwie zamkniętym i otwartym, będące odpowiedzią na  trwające obecnie w służbie zdrowia zmiany. Absolwenci tych studiów będą wyposażeni w wiedzę z zakresu:
- komputeryzacji zakładów opieki zdrowotnej 
- regulacji prawnych w ochronie zdrowia
- prowadzenia dokumentacji medycznej
- finansowania usług medycznych
- regulacji usług rynku medycznego