Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej Medycyna i kosmetologia

Tylko w Krakowie nas znajdziesz
Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik studiów: dr n. med. Ireneusz Jurczak, dr n. med. Katarzyna Dudek

OPIS KIERUNKU

Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej to dwusemestralne studia podyplomowe przygotowujące do programowania i prowadzenia  terapii w ramach kompleksowej rehabilitacji chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesie diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.  Ze względu na złożoność tematu program studiów zawiera wiadomości m.in. z fizjologii układu krążenia i fizjologii wysiłku fizycznego, diagnostyki w kardiologii, podstaw farmakoterapii oraz szerokiego wachlarza metod fizjoterapeutycznych, prezentowanych przez specjalistów z dziedzin kardiologii, chorób wewnętrznych, fizjologii, rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.

CELE STUDIÓW

Program studiów ma na celu przekazanie niezbędnych umiejętności pozwalających na  programowanie i realizację procesu usprawniania chorych po incydentach sercowo-naczyniowych oraz uczestniczenie w procesie diagnostycznym wykorzystując do tego zdobytą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną w trakcie zajęć w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie pracy:
- w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych  i intensywnej opieki medycznej
- w placówkach sanatoryjnych o profilu kardiologicznym
- w przychodniach i poradniach prowadzących ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną
- w placówkach niemedycznych prowadzących treningi kardio (kluby fitness, siłownie, kluby sportowe)

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: fizjoterapia, lekarski,  pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne i zdrowotne (lub kierunku zbliżonego programowo).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska