Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej NOWOŚĆ !!! Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr n. med. Ireneusz Jurczak (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2010 – 2014 pracownik  w Klinice  Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 5 im. gen. Bolesława Szareckiego w Łodzi oraz członek Pracowni Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego UM w Łodzi. Od 2014 roku pracownik  na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autor i współautor publikacji z zakresu fizjologii układu sercowo- naczyniowego a także diagnostyki i terapii u chorych po incydentach sercowo-naczyniowych oraz diagnostyki i terapii zaburzeń czynnościowych i strukturalnych narządu ruchu.

Wykładowcy: 

prof. dr hab. Jan Kowalski – Kierownik Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej USK im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów.

dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski – Kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi. Profesor w Instytucie Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

dr n. med. Katarzyna Dudek  - koordynator Działu Fizjoterapii Zespołu Poradni CSK  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, adiunkt Instytutu Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

dr n. med. Ireneusz Jurczak – adiunkt w Instytucie Nauk
o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej to dwusemestralne studia podyplomowe przygotowujące do programowania i prowadzenia  terapii w ramach kompleksowej rehabilitacji chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesie diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.  Ze względu na złożoność tematu program studiów zawiera wiadomości m.in. z fizjologii układu krążenia i fizjologii wysiłku fizycznego, diagnostyki w kardiologii, podstaw farmakoterapii oraz szerokiego wachlarza metod fizjoterapeutycznych, prezentowanych przez specjalistów z dziedzin kardiologii, chorób wewnętrznych, fizjologii, rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Program studiów ma na celu przekazanie niezbędnych umiejętności pozwalających na  programowanie i realizację procesu usprawniania chorych po incydentach sercowo-naczyniowych oraz uczestniczenie w procesie diagnostycznym wykorzystując do tego zdobytą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną w trakcie zajęć w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie pracy:

  • w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych  i intensywnej opieki medycznej,
  • w placówkach sanatoryjnych o profilu kardiologicznym,
  • w przychodniach i poradniach prowadzących ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną,
  • w placówkach niemedycznych prowadzących treningi kardio (kluby fitness, siłownie, kluby sportowe).

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: fizjoterapia, lekarski,  pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne i zdrowotne (lub kierunku zbliżonego programowo).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci nabędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do uczestniczenia w procesie diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i kontrolowanego treningu fizycznego.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)