Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 31.01.2019 
!!! O zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

OPIEKUN MERYTORYCZNY – MODUŁ SPECJALISTYCZNY

dr n. farm. Monika Morąg

W roku 2000 ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek biologia, specjalność: biologia molekularna. Absolwent Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych (2010). W roku 2012 obroniony doktorat na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalność: kosmetologia lecznicza. W roku 2014 wyróżnienie specjalne w I edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych organizowanego przez Polskie Towarzystwa Farmaceutyczne oraz firmę Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Od 2013 roku adiunkt w Społecznej Akademii Nauk – Filia Warszawa.
Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Opiekun Kierunku Kosmetologia.

Od lipca 2015 recenzent branżowego czasopisma Polish Journal of Cosmetology Członek Rady Naukowej Instytutu Kosmetologii i Badań Leków Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Krajowa Izba Kosmetologii”

OPIEKUN MERYTORYCZNY – MODUŁ BIZNESOWY

dr n. ekon. Maria Jabłońska-Wołoszyn

Doktor Nauk Ekonomicznych SGH i certyfikowany coach ICC oraz certyfikowany konsultant MBTI oraz HAS, od ponad 10 lat jest doradcą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego oraz trenerem umiejętności sprzedażowych i menadżerskich.

Wybranie obszary pracy doradczej:

 • Coaching i indywidualne konsultacje dla menedżerów (Działy sprzedaży, Menadżerowie najwyższego szczebla)
 • Projekty wdrożenia coachingu sprzedaży
 • Audyty kompetencyjne i ocena 360’
 • Warsztaty strategiczne dla kadry menadżerskiej
 • Inne szkolenia z zakresu: pełny zakres tematyczny zarzadzania ludźmi i polityki personalnej, budowania zespołów, motywowanie pracowników,  doskonalenia standardów obsługi klienta 

OPIS KIERUNKU

Program zajęć został oparty na ugruntowanej wiedzy oraz doświadczeniach ekspertów/praktyków, łączy treści z zakresu zarządzania, kosmetologii oraz fizjoterapii!!!!

CELE STUDIÓW

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania firmą, która świadczy usługi kosmetologiczne i fizjoterapeutyczne (gabinet kosmetologiczny, podologiczny, Day-Spa, Spa i wellness, placówki leczniczo-rehabilitacyjne, fitness, placówki rekreacyjne).
 • Zdobycie nowoczesnej, wyprofilowanej wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnie firmy. W ramach praktycznych i warsztatowych zajęć studenci: realizacja projektu wdrożeniowego którego celem jest sprawdzenie skuteczności wypracowanych na bazie programu studiów rozwiązań dla konkretnej firmy.

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:

 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, a w szczególności absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, kierunków: zdrowie publiczne, fizjoterapia, kosmetologia,
 • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadający świadectwo technika usług kosmetycznych,
 • prowadzący własną działalność turystyczną, leczniczo-rehabilitacyjną, odnowy biologicznej, SPA i wellness, urody i zdrowia (wymagany dyplom minimum licencjata),
 • właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów (wymagany dyplom minimum licencjata).

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają formę treningu umiejętności:

 • podstawowe treści są przekazywane w formie prezentacji,
 • metodami pracy w trakcie zajęć są interaktywne ćwiczenia praktyczne – uczestnicy biorą udział w symulacjach i wypracowują konkretne rozwiązania dla danego przypadku.
 • zajęcia w module specjalistycznym realizowane w postaci konwersatoriów i ćwiczeń praktycznych realizowanych w pracowniach kosmetologicznych i fizjoterapeutycznych.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i praktyków.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Obrona projektu wdrożeniowego dla konkretnej organizacji z branży kosmetologii lub spa&wellnes. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

 • zajęcia dają możliwość oceny posiadanych w organizacji procesów związanych z organizacją i zarządzaniem, pod kątem ich efektywności oraz pozwalają wypracować rekomendacje naprawcze,
 • zajęcia prowadzone są przez praktyków i doświadczonych dydaktyków,
 • w ramach pracy dyplomowej, przy wsparciu doradczym promotora,  studenci mają okazję wypracować konkretne rozwiązanie dla swojej organizacji, które może być wdrożone w praktyce. Rozwiązanie to będzie poddane ocenie ekspertów z wiodących firm na rynku.