Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych NOWOŚĆ !!! Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr n. med. Katarzyna Dudek (e-mail: kdudek@san.edu.pl)

Dr n. med. Katarzyna Dudek jest magistrem fizjoterapii  ze specjalizacją, obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od roku 2009 jest zatrudniona w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, obecnie jako adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Od 2006 roku pracuje jako fizjoterapeuta, w tej chwili jest koordynatorem Działu Fizjoterapii Zespołu Poradni CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu fizjoterapii.

Wykładowcy:

dr n. med. Elżbieta Łuczak – kierownik Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi,

dr n. med. Katarzyna Dudek – koordynator Działu Fizjoterapii Zespołu Poradni CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

mgr Aneta Marcinkowska –  menager w Akson Sp. z o.o., doktorantka w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytety Medycznego w Łodzi.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe zostały przygotowane tak, aby kształcić profesjonalną kadrę z zakresu doboru i dopasowywania zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych. Absolwenci nabędą praktyczne umiejętności dające wymierne korzyści w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w przychodniach i szpitalach. Jednocześnie zdobędą wiedzę  i kompetencje niezbędne do pracy w punktach zaopatrzenia ortopedycznego.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiadomości oraz umiejętności w zakresie zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w odpowiedni sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby po ukończeniu studiów I° lub II° na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu (fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, pedagogika terapeutyczna, wychowanie fizyczne, itp.).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci nabędą praktyczne umiejętności dające wymierne korzyści w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w przychodniach i szpitalach. Jednocześnie zdobędą wiedzę  i kompetencje niezbędne do pracy w punktach zaopatrzenia ortopedycznego.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2018/19

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo