Dostępne miasta: Warszawa

CELE STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych opóźniających procesy starzenia się skóry oraz redukujących problemy estetyczne.

Program zajęć został oparty wiedzy i doświadczeniach praktyków, łączy treści z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. W ramach praktycznych zajęć studenci zdobędą nowoczesną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranych zabiegów kosmetologii estetycznej

 

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, a w szczególności absolwentów takich kierunków jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia

Nauka trwa 2 semestry (łącznie 180 godzin).

Zajęcia w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele (dwa razy w miesiącu).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych jest frekwencja wynosząca minimum 80%, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.  

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska