Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 31.01.2019 
!!! O zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

CELE STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych opóźniających procesy starzenia się skóry oraz redukujących problemy estetyczne.

Program zajęć został oparty wiedzy i doświadczeniach praktyków, łączy treści z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. W ramach praktycznych zajęć studenci zdobędą nowoczesną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranych zabiegów kosmetologii estetycznej

 

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, a w szczególności absolwentów takich kierunków jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia

Nauka trwa 2 semestry (łącznie 180 godzin).

Zajęcia w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele (dwa razy w miesiącu).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych jest frekwencja wynosząca minimum 80%, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.