EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA KWALIFIKACYJNE - NOWOŚĆ !!! PEDAGOGIKA - 8 KIERUNKÓW (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Edward Rygała (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)
Wykładowca (były adiunkt i Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego WAM i UJK) problematyki Bezpieczeństwa Narodowego: Zarządzania Kryzysowego, OC i OT, Systemów Ratowniczych RP. Współautor kilku podręczników do PO i „Edb”,programów nauczania i przewodników dla nauczycieli( z aktualnymi numerami dopuszczenia MEN).Współautor konferencji metodycznych  dla nauczycieli w większości Kuratorium w RP. Absolwent AON(ASzW).

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu” Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz zajmowania stanowisk  w administracji rządowej i samorządowej związanych z „Bezpieczeństwem narodowym”.

Ponadto celem zasadniczym  studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy związanej z Bezpieczeństwem narodowym i Ochroną życia i zdrowia  ludności, jak również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu –„postępowanie ratownika niemedycznego na miejscu zdarzenia” oraz kształtowania podstaw i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie ochrony życia i zdrowia uczniów i nauczycieli w czasie realizowania programów nauczania.
Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego charakterystycznymi dla podstawy programowej MEN .
Wykładowcy pomogą słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności  związanych z realizacją programu nauczania zgodnie z „podstawą programową „MEN.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są przede wszystkim do nauczycieli po studiach I i II stopnia, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do realizowania przedmiotu „EdB” w procesie nauczania i wychowania w szkole. A w odniesieniu do  pracowników administracji publicznej do poszerzenia wiadomości dotyczących zadań „ochrony ludności”(OC,KSR-G, Systemy ratownicze RP) oraz innych problemów z tym związanych.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu „Ochrony ludności czasu „Pokoju” i „Wojny”. W  odniesieniu do nauczycieli ”EdB” również w umiejętność zabezpieczenia życia codziennego w toku realizowania programów nauczania.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)