Dostępne miasta: Łódź

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego.

PROGRAM STUDIÓW

 1. Rola doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole – „Lifelong Learning”.
 2. Świat zawodów – teraźniejszość i przyszłość.
 3. Trening umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, budowanie adekwatnej samooceny, autoprezentacja.
 4. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji.
 5. Diagnoza w doradztwie zawodowym.
 6. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
 8. Indywidualny Plan Działania – opracowanie ścieżki kariery edukacyjno–zawodowej.
 9. Grupowe doradztwo zawodowe.
10. Rozwój osobisty szkolnego doradcy zawodowego.
11. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego.
12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii.
13. Współczesny rynek pracy – zatrudnienie i samozatrudnienie.
14. Współczesny rynek edukacyjny.
15. Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka.
16. Metodologia badań w doradztwie zawodowym.
17. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego.
18. Psychologia rozwoju człowieka.
19. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego.
20. Socjologia edukacji.
21. Coaching w doradztwie zawodowym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • trzy semestry ,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 350 ( w tym seminarium/projekt).


Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)