Dostępne miasta: Łódź

 Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-Edukacji dla bezpieczeństwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

1.Historia „Przysposobienia Obronnego” i „Edukacji dla bezpieczeństwa” w Polsce.

2.Cele kształcenia i wychowania oraz materiał nauczania.

3.Komponenty bezpieczeństwa międzynarodowego(ONZ,OBWE,NATO,UE).

4.Strategia bezpieczeństwa narodowego RP i jej podsystemy.

5.Wybrane problemy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

6.Zarządzanie Kryzysowe.

7.Podstawy pierwszej pomocy.

8.Edukacja zdrowotna.

9.Strzelectwo sportowe.

10.Terenoznawstwo.

11.Seminarium.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  • trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego),
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 350 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on - line.  

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)