Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Mariola Świderska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Pedagogika terapeutyczna to trzysemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 roku, w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131). Absolwent pedagogiki terapeutycznej, zdobytą podczas studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje, ugruntowuje odbywając praktyki studenckie. Uwzględniając holistycznie troskę o rozwój i zdrowie człowieka, program studiów wzbogacono o muzykoterapię oraz terapię przez sztukę (arteterapię).

ADRESACI STUDIÓW

Studia pedagogika terapeutyczna kierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i psychologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania w szkołach sanatoryjnych, szkołach przyszpitalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w klasach integracyjnych, jak również do nauczania indywidualnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku otrzymuje zatem kwalifikacje pedagoga specjalnego w obszarze pedagogiki terapeutycznej. Nabywa kompetencje do podejmowania działań na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową, w tym do planowania pracy, analizowania potrzeb dzieci, szeroko rozumianej komunikacji, organizowania i udzielania pomocy, zarówno dzieciom oraz ich rodzinom, jak również w zakresie współpracy z rodzinami dzieci z niepełnosprawnościami oraz instytucjami świadczącymi im pomoc.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo