Dostępne miasta: Łódź
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
 2. Psychologia rozwoju i osobowości.
 3. Pedagogika ogólna.
 4. Socjologia edukacji wychowania.
 5. Etyka zawodu nauczyciela.
 6. Pedeutologia.
 7. Emisja i higiena głosu.
 8. Komunikacja interpersonalna z kulturą języka.
 9. Podstawy pedagogiki specjalnej.
10. Diagnoza pedagogiczna z elementami profilaktyki.
11. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej.
12. BHP w szkole.
13. Dydaktyka ogólna.
14. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty.
15. Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych.
16. Metodyka szczegółowa nauczania przedmiotu.
17. Seminarium.
18. Praktyki w wymiarze 150 h.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • trzy semestry
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium, projekt),
  • liczba godzin praktyk: 150. 

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line.  


Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz realizacja praktyk studenckich.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021