Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

Program studiów zawiera m.in: 
• Pedagogika specjalna
• Psychologia kliniczna z psychopatologią
• Psychologia rozwojowa
• Przepisy prawa dotyczące edukacji, poradnictwa, orzecznictwa, pomocy terapeutycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
• Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii dzieci i młodzieży
• Wprowadzenie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
• Diagnoza i terapia dziecka/ucznia z zaburzeniami sensorycznymi
• Diagnoza i terapia dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub zaburzeniami w rozwoju
• Podstawy diagnozy integracji sensorycznej
• Wprowadzenie do metodyki zajęć korekcyjno–kompensacyjnych i dydaktyczno- wyrównawczych
• Metodyka organizacji zajęć dla dzieci/uczniów z przewlekłą chorobą i z dysfunkcją narządu ruchu
• Metodyka organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zaburzeniem zachowań
• Metodyka organizacji zajęć dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
• Metodyka organizacji zajęć dla dzieci/uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i języka
• Metodyka zajęć dla dzieci/uczniów z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
• Metodyka zajęć dla dzieci/uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• Metodyka organizacji zajęć dla dzieci/uczniów utalentowanych i uzdolnionych
• Monitorowanie i ocena postępów w pracy terapeutycznej, dydaktycznej i wychowawczej
• Współczesne i innowacyjne metody wspomagające terapię pedagogiczną
• Metody i techniki oceny dojrzałości szkolnej
• Terapia ręki
• Warsztat terapeuty pedagogicznego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • trzy semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium projekt),
  • liczba godzin praktyk: 150.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021