Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 Program studiów zawiera m.in:
• Pedagogika resocjalizacyjna
• Podstawy psychiatrii i psychopatologii
• Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
• Prawne aspekty resocjalizacji i interwencji kryzysowej
• Prawne aspekty odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców
• Modele resocjalizacji i interwencji w praktyce międzynarodowej
• Diagnostyka resocjalizacyjna
• Wybrane metody diagnozy i terapii zaburzonych zachowań
• Metodyka pracy resocjalizacyjnej
• Konstruowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych
• Kształtowanie kompetencji wychowawczych
• Interwencja kryzysowa – funkcjonowanie w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, egzystencjonalnego, rozwojowego czy środowiskowego
• Planowanie i organizacja pracy w interwencji kryzysowej
• Budowanie lokalnych sieci interwencji kryzysowej
• Konstruowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych
• Mediacje i negocjacje rodzinne i rówieśnicze

ORGANIZACJA STUDIÓW
  • trzy semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium projekt),
  • liczba godzin praktyk: 150.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021