Dostępne miasta: Łódź, Tarnobrzeg
PROGRAM STUDIÓW

 1. Prawo
 2. Wybrane elementy prawa pracy
 3. Prawo oświatowe
 4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówkach oświatowych
 5. Organizacja i zarzadzanie
 6. Zarządzanie informacją i ochroną danych osobowych w placówkach oświatowych
 7. Kompetencje organu prowadzącego oraz nadzór pedagogiczny w polskim systemie oświaty
 8. Metodyka pisania pracy szkoły
 9. Strategia szkoły
10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyka i wychowanie
11. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
12. Przywództwo edukacyjne w szkole
13. Podstawa programowa i skuteczne metody opracowywania programów kształcenia
14. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli
15. Animowanie działań społeczności szkolnej
16. Finanse publiczne
17. Zamówienia publiczne
18. Kontrola zarządcza i zarządzanie finansami w placówce oświatowej
19. Budżetowanie i planowanie finansowe
20. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
21. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, instytucji edukacyjnych oraz samorządu terytorialnego
22. Technologie informatyczne w zarządzaniu oświatą
23. Praktyki kierownicze
24. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • zajęcia w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele),
  • średnio dwa zjazdy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 200 ( w tym seminarium/projekt)

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów, a także zdanie egzaminu końcowego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)