Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

CELE STUDIÓW

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat mechanizmów rynku pracy, podstaw teoretycznych doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery, podstaw formalno-prawnych świadczenia usług doradczych dla różnych grup odbiorców w Polsce.
  • Przygotowanie przyszłych doradców zawodowych w zakresie przygotowywania i realizowania procesu doradczego, wykorzystywania metod i narzędzi pracy doradczej, wykonywania diagnozy, opracowywaniu pozyskanych wyników oraz wspieraniu klientów w określaniu oraz realizowaniu celów zawodowych.
  • Wzmocnienie warsztatu pracy doradczej Słuchaczy o umiejętności coachingowe.
  • Przygotowanie do ciągłego podnoszenie jakości procesu doradczego oraz własnej pracy poprzez uczestnictwo w superwizji.

 

ADRESACI STUDIÓW

Program kształcenia w ramach studiów Doradztwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo kariery skierowany jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkich osób zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych i wychowawczych, publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, biurach karier oraz firmach doradczych i szkoleniowych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich.