Dostępne miasta: Łódź, Kraków, Bełchatów, Kielce, Olkusz, Radomsko, Sieradz, Zduńska Wola

CELE STUDIÓW

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat mechanizmów rynku pracy, podstaw teoretycznych doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery, podstaw formalno-prawnych świadczenia usług doradczych dla różnych grup odbiorców w Polsce.
  • Przygotowanie przyszłych doradców zawodowych w zakresie przygotowywania i realizowania procesu doradczego, wykorzystywania metod i narzędzi pracy doradczej, wykonywania diagnozy, opracowywaniu pozyskanych wyników oraz wspieraniu klientów w określaniu oraz realizowaniu celów zawodowych.
  • Wzmocnienie warsztatu pracy doradczej Słuchaczy o umiejętności coachingowe.
  • Przygotowanie do ciągłego podnoszenie jakości procesu doradczego oraz własnej pracy poprzez uczestnictwo w superwizji.

 

ADRESACI STUDIÓW

Program kształcenia w ramach studiów Doradztwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo kariery skierowany jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkich osób zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych i wychowawczych, publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, biurach karier oraz firmach doradczych i szkoleniowych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo