Dostępne miasta: Łódź, Kraków, Olkusz

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Polityka Personalna jest kierunkiem realizowanym w Społecznej Akademii Nauk z ponad dziesięcioletnia tradycją. Zajęcia odbywają się w kameralnych, warsztatowych grupach i prowadzone są przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania i innych. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych Doradztwa Zawodowego i Polityki Personalnej jest współpraca z międzynarodowymi specjalistami i uczestnictwo w projektach doradczych Unii Europejskiej w zakresie filozofii Career Lifelong Learning, co zapewnia studentom dostęp do najnowszych materiałów i metod z zakresu doradztwa zawodowego.

CELE STUDIÓW

Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zastosowanie teorii w rozumieniu i rozwoju procesów doradczych międzyosobowych w aspekcie kwalifikacji zawodowych i zatrudniania. Umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w celu niesienia pomocy przy wyborze zawodu i uzyskania pracy.

ADRESACI STUDIÓW

  • absolwenci studiów magisterskich,
  • pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Instytucji Rynku Pracy, Firm Szkoleniowo – Doradczych

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Zarządzanie

Psychologia

Logistyka

Filologia angielska

Bezpieczeństwo