Dostępne miasta: Łódź, Kraków, Olkusz

CELE STUDIÓW

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat mechanizmów rynku pracy, podstaw teoretycznych doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery, podstaw formalno-prawnych świadczenia usług doradczych dla różnych grup odbiorców w Polsce.
  • Przygotowanie przyszłych doradców zawodowych w zakresie przygotowywania i realizowania procesu doradczego, wykorzystywania metod i narzędzi pracy doradczej, wykonywania diagnozy, opracowywaniu pozyskanych wyników oraz wspieraniu klientów w określaniu oraz realizowaniu celów zawodowych.
  • Wzmocnienie warsztatu pracy doradczej Słuchaczy o umiejętności coachingowe.
  • Przygotowanie do ciągłego podnoszenie jakości procesu doradczego oraz własnej pracy poprzez uczestnictwo w superwizji.

 

ADRESACI STUDIÓW

Program kształcenia w ramach studiów Doradztwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo kariery skierowany jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkich osób zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych i wychowawczych, publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, biurach karier oraz firmach doradczych i szkoleniowych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo