Oligofreonopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną !NOWOŚĆ! Pedagogika

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Barbara Olszewska

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z Diagnozą i Terapią Pedagogiczną to trzysemestralny program kwalifikacyjny, przeznaczony dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego. 

CELE STUDIÓW

  • uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy za dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, średnim i głębokim,
  • zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze, specyficzne trudności w nauczaniu, niepełnosprawnymi
  • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań, w tym z zakresu metod i technik rehabilitacji i  rewalidacji, które stosowane są w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z Diagnozą i Terapią Pedagogiczną są nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zainteresowani problematyką trudności w uczeniu się  oraz niepełnosprawnością intelektualną dzieci i młodzieży.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo