Dostępne miasta: Świdnica

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr Adam Gogacz

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to program dający kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia pedagogiczne, które są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcieliby realizować swe zawodowe cele w szkole a nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Program studiów zapewnia uzyskanie określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli efektów kształcenia i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

CELE STUDIÓW

Uzyskanie wymaganych prawem kwalifikacji przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV tj. szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie).

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne jest każdy absolwent studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje pedagogiczne.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo