Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie kompetencji z obszaru kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi instytucjami integracji i pomocy społecznej. Studia podyplomowe Organizacja pomocy społecznej mają za zadanie wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej tych placówek do efektywnego zarządzania nimi w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym osób kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz liderów organizacji pozarządowych.

Mogą w nich wziąć udział:

  • pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osoby zarządzające lub przygotowujące się do zarządzania tymi jednostkami;
  • pracownicy innych instytucji, w szczególności jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej;
  • pracownicy organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej;
  • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych 
  • uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;
  • uzyskanie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w związku ze zmianą przepisów, takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych). Ukończenie szkolenia jest jedyną możliwością uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Społeczna Akademia Nauk jest jedną z niewielu instytucji posiadającą zgodę MPiPS na prowadzenie szkolenia (zgoda z dnia 14 czerwca 2016 r. DPS.VI.51211.1.1.016.MJ).

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo