PROFESJONALNY MENEDŻER BIZNESU- INTRO MBA PO POLSKU PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Łukasz Prysiński (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

 

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe intro MBA to program adresowany do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem umiejętności menedżerskich, kadry kierowniczej oraz specjalistów. Ukończenie programu gwarantuje zarówno szeroką, jak i specjalistyczną wiedzę z zarządzania podpartą doświadczeniami menedżerów przedsiębiorstw, których zaprosiliśmy do współpracy.


Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie:
zastosowania nowoczesnych koncepcji i narzędzi zarządzania,
tworzenia strategii rozwoju organizacji i jej ciągłego doskonalenia,
optymalizacji wykorzystania zasobów organizacji.

Spośród programów studiów podyplomowych oferowanych przez Społecznej Akademii Nauk studia intro MBA wyróżniają dodatkowe aspekty programowe i organizacyjne skierowane do menedżerów:
większy zakres godzin przeznaczonych na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy,
zaliczenia przedmiotów w formie projektów zespołowych,
możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów, dzięki wykorzystaniu ich wiedzy na tematy związane z zarządzaniem,
prowadzący specjalistyczne moduły intro MBA to zespół praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, specjalnie dobranych do różnych aspektów biznesu,
dostęp do dodatkowych materiałów związanych z ekonomią
i zarządzaniem.
Metody pracy i techniki  stosowane w trakcie studiów:
case studies  (analiza przypadków),
zadania symulacje i gry,
praca grupowa i indywidualna,
dyskusje moderowane,
wykłady wspomagane multimediami.
Przebieg studiów został przewidziany tak, aby kształtować i doskonalić kompetencje uczestników poprzez metody partycypacyjne, w formie zajęć warsztatowych, które wymuszają ich aktywny udział.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów podyplomowych intro MBA są przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem umiejętności menedżerskich, kadra kierownicza.
Wymagania stawiane kandydatom
Warunkiem uczestniczenia w zajęcia jest legitymowanie się wykształceniem wyższym I lub II stopnia.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk oraz Certyfikat ukończenia kursu realizowanego w ramach współpracy z amerykańską uczelnią Clark University.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021