UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Program i realizacja studiów

PROGRAM STUDIÓW

Kursy podstawowe:
zarządzanie personelem w organizacji
analiza finansowa
controlling finansowy
zarządzanie strategiczne
 
Kursy specjalizacyjne:
marketing
prawo pracy
przedsiębiorczość w nowoczesnej organizacji
prawo gospodarcze i handlowe

Kursy uzupełniające:
motywowanie i wynagradzanie kadry menedżerskiej
negocjacje handlowe
komunikacja w organizacji

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.