Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 1. Specyfika pracy trenera, rola i zadania.
 2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie szkoleniowym.
 3. Metodyka procesu uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych (Lifelong Learning).
 4. Wybrane zagadnienia psychologii pracy.
 5. Wybrane zagadnienia prawne i księgowe w kontekście pracy trenera.
 6. Metodologia prowadzenia szkoleń.
 7. Dynamika grupy – procesy grupowe i zarządzanie grupą szkoleniową.
 8. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb szkoleniowych.
 9. Efektywne prowadzenie szkoleń.
10. Zarządzanie motywacją uczestników szkoleń.
11. Trener a grupa – budowanie relacji, ustalanie kontraktu, zasady współpracy.
12. Metody  i narzędzia coachingowe w pracy z grupą.
13. Narzędzia i materiały dydaktyczne w pracy  trenera.
14. Formy aktywizacji uczestników szkoleń.
15. Sytuacje trudne w pracy trenera.
16. Ewaluacja szkoleń.
17. Trening umiejętności społecznych.
18. Warsztat trenera – pogłębianie kompetencji i zasobów osobistych.
19. Trening autoprezentacji.
20. Egzamin i etiudy zaliczeniowe (indywidualne i grupowe) + feedback.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego),
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021