ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA - NOWOŚĆ !!! PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)
doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W uczelniach wyższych pełniła funkcję: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Ekspert w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Współpracowała również z sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń. W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi  prowadziła wykłady i szkolenia tematyczne z zakresu prawa, zaznajamiając młodzież i dorosłych problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe wiąże są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedur, ochrony danych osobowych, informacji przetwarzanych i informacji niejawnych . Jest autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. W pracy trenera realizowała i wciąż realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnych, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i  zagadnień  prawa konstytucyjnego.

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr administracji publicznej. Zapoznanie słuchaczy z problematyką administracji rządowej i samorządowej, aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej zwiększy ich rolę i przygotowanie zawodowe. Pozwoli na rozwiązanie kwestii kontrowersyjnych oraz mających znaczenie praktyczne.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujący lub pragnący podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Absolwenci zgłębią zagadnienia prawa z zakresu administracji rządowej i samorządowej, co  pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie w sferze publicznej, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażanie zasady funkcjonowania administracji publicznej w życie samorządów i organizacji publicznych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2020/2021 - 2KIERUNKI

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2020/2021 (2 KIERUNKI)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021