Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy.
 2. Stosunek pracy i czas pracy.
 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce.
 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i ich ochrona.
 5. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych.
 6. Odpowiedzialność pracowników i pracodawców.
 7. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych.
10. Europejskie prawo pracy.
11. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy.
12. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.
13. Zatrudnianie cudzoziemców.
14. Dokumentacja kadrowa i dokumentacja ZUS.
15. Analiza rynku pracy.
16. Układy i porozumienia zbiorowe pracy.
17. Świadczenia długo i krótkoterminowe.
18. Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji.
19. Mobbing i dyskryminacja.
20. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych.
21. Związki zawodowe i Rady Pracownicze.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 (w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021