Administracja Rządowa i Samorządowa NOWOŚĆ!!! Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Monika Bogucka-Felczak

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr administracji publicznej. Zapoznanie słuchaczy z problematyką administracji rządowej i samorządowej, aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej zwiększy ich rolę i przygotowanie zawodowe. Pozwoli na rozwiązanie kwestii kontrowersyjnych oraz mających znaczenie praktyczne.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujący lub pragnący podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zgłębienie zagadnień prawa z zakresu administracji rządowej i samorządowej pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie w sferze publicznej, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażać zasady funkcjonowania administracji publicznej w życie samorządów i organizacji publicznych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo