Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 1. Regulacje prawne prawa i postępowania administracyjnego.
 2. Prawo konstytucyjne. Nauka o polityce. Współczesne systemy polityczne.
 3. Marketing polityczny. Współczesna myśl polityczna.
 4. Administracja publiczna.
 5. Ustrój samorządu terytorialnego.
 6. Zamówienia publiczne.
 7. Kontrola administracji.
 8. Etyka w administracji publicznej.
 9. Służba cywilna.
10. Finanse publiczne.
11. Podstawy organizacji i zarządzania.
12. Integracja europejska. Prawo i instytucje europejskie.
13. Socjologia polityki.
14. Ochrona danych osobowych w administracji publicznej.
15. Public Relations instytucji publicznej.
16. Decyzje rządowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)