Ochrona Interesu Finansowego Skarbu Państwa NOWOŚĆ!!! Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Waldemar Szymański (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest wszechstronne przedstawienie problematyki prawno-karnej ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa, ze szczególnym odniesieniem do przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o kontroli skarbowej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką, doświadczonych praktyków, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, praktyków działów kadr, księgowości, ubezpieczeń społecznych, biegłych rewidentów, pracowników Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są absolwenci kierunków prawniczych, humanistycznych, a także kierujemy ofertę do pracowników urzędów skarbowych którzy ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje zajmują się przeciwdziałaniem naruszeniom interesów finansowych Skarbu Państwa jak i do innych instytucji związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących prawa karnego skarbowego i powiązanych z nim regulacji w szczególności dla funkcjonariuszy Policji, ABW i Straży Granicznej, do absolwentów kierunków związanych z szeroko pojętą sferą finansów Skarbu Państwa.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu przedmiotowych studiów będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu objętego problematyką, a także pozwoli ona słuchaczowi na wiązanie i zajmowanie się tą problematyką w przyszłości.

Absolwent uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu instrumentów prawno-karnej ochrony interesu finansowego Skarbu Państwa. Nabywa również znajomość mechanizmów mogących potencjalnie skutkować odpowiedzialnością karną.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2018/19

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo