Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe NOWOŚĆ!!! Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Waldemar Szymański ( e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Zapoznanie słuchaczy z aktualną problematyką związaną ze zmianami jakie występują w charakterze przestępczości, pojawiającymi się nowymi typami czynów karalnych w tym zakresie, rozwojem i europeizacją prawa karnego, przestępczością transgraniczną a także zagadnieniami odpowiedzialności karno-skarbowej z zakresu finansów i ekonomii.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętymi zagadnieniami prawa karnego gospodarczego i skarbowego  i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci otrzymują kompetencje w zakresie przygotowania do stosowania w praktyce aktów prawnych z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, a  zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pomogą na wykorzystywanie alternatywnych metod w rozwiązywaniu problemów prawa karnego gospodarczego i skarbowego.

W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji z zakresu prawa karnego materialnego i skarbowego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2018/19

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo