Prawo Obrotu Gospodarczego NOWOŚĆ!!! Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Monika Bogucka (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Monika Bogucka – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, budżetowego, prawa finansów lokalnych, ekspertyz i projektów wniosków kierowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe:

- ogólne prawo podatkowe,

- wymiar i pobór podatków dochodowych,

- procedury podatkowe,

- konstytucyjne zasady organizacji finansów lokalnych,

- system dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- prawo budżetowe samorządu terytorialnego,

- podatki lokalne.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa gospodarczego i handlowego. Analiza aktów prawnych pozwoli na zapoznanie również z zagadnieniami w zakresie prawa podatkowego, karnego, procedury cywilnej, postępowania upadłościowego z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są przedstawiciele zawodów prawniczych, przedsiębiorcy, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie znajomości prawa gospodarczego i handlowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent podniesie swoje kwalifikacje w zakresie istoty prawa gospodarczego i handlowego w rozumieniu obrotu gospodarczego unijnego, krajowego, i międzynarodowego. Studia pozwolą także na zwiększenie umiejętności współpracy z urzędami i instytucjami oraz obsługą prawną świadczącą pomoc dla jednostek obrotu gospodarczego. Omawiana praktyka orzecznicza pozwoli na umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2018/19

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo