Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko, Sieradz, Zduńska Wola

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Monika Bogucka-Felczak

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa gospodarczego i handlowego. Analiza aktów prawnych pozwoli na zapoznanie również z zagadnieniami w zakresie prawa podatkowego, karnego, procedury cywilnej, postępowania upadłościowego z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są przedstawiciele zawodów prawniczych, przedsiębiorcy, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie znajomości prawa gospodarczego i handlowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent podniesie swoje kwalifikacje w zakresie istoty prawa gospodarczego i handlowego w rozumieniu obrotu gospodarczego unijnego, krajowego, i międzynarodowego. Studia pozwolą także na zwiększenie umiejętności współpracy z urzędami i instytucjami oraz obsługą prawną świadczącą pomoc dla jednostek obrotu gospodarczego. Omawiana praktyka orzecznicza pozwoli na umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska