Dostępne miasta: Warszawa

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Sławomir Peszkowski

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe uzupełniają wykształcenie podstawowe. Dla obecnego lub przyszłego pracodawcy są informacją, że dana osoba podnosi swoje kwalifikacje i dba, aby posiadana przez nią wiedza szła w parze z nabywanym doświadczeniem. Studia podyplomowe są znaczącym elementem każdego CV.

Z perspektywy kryteriów naboru na stanowiska w administracji publicznej Podyplomowe Studia Administracji Publicznej tworzą optymalny profil kandydata dysponującego merytoryczną wiedzą w danym obszarze z uzupełniającym wykształceniem pozwalającym mu właściwie wykorzystywać tę wiedzę w administracji publicznej.

W sektorze publicznym potrzebni są przede wszystkim specjaliści w poszczególnych dziedzinach jednocześnie znający problematykę administracji publicznej. Podyplomowe studia z zakresu administracji predysponują do ubiegania się o stanowiska samodzielnie i kierownicze (w niektórych przypadkach jest to warunek formalny – ukończenie podyplomowych studiów z zakresu administracji publicznej jest jednym z ustawowych wymogów dla osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego).

Pracownicy o takim profilu wykształcenia są także przydatni w sektorze prywatnym, w obszarze związanym z obsługą przedsiębiorcy w kontaktach z administracją publiczną oraz w podmiotach tzw. III sektora, których działalność ukierunkowana jest na sektor publiczny bądź opiera się na współpracy z administracją publiczną.

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej pozwalają na wybór specjalizacji, co dodatkowo umożliwia dostosowanie uzyskanej wiedzy do własnych planów zawodowych i oczekiwań rynku pracy.

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej są przeznaczone przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej, którzy chcą podnieść kwalifikacje w celu wzmocnienia pozycji zawodowej oraz otworzenia nowych ścieżek kariery.

Administracja publiczna jest miejscem pracy osób, które ukończyły studia w różnych, nieraz bardzo specjalistycznych dziedzinach. Weterynarze, inżynierowie, geodeci, ekonomiści, psychologowie, statystycy, osoby z wykształceniem rolniczym i wielu innych specjalistów pracuje lub mogłoby pracować w administracji publicznej jako specjaliści, ale bardzo często nie dysponuje wystarczającą wiedzą o organizacji i funkcjonowaniu administracji państwowej czy samorządowej, instrumentach realizowania zadań publicznych, prawnych formach działania administracji, zarządzaniu sprawami publicznymi w nowoczesny, efektywny sposób, w tym możliwościach współdziałania z sektorem prywatnym i sektorem organizacji społecznych, czy zasadach wydatkowania środków publicznych. Dzięki Podyplomowym Studiom Administracji Publicznej można w relatywnie krótkim czasie uzupełnić brakujący element wykształcenia ukierunkowujący na pracę w sektorze publicznym. 

Studia podyplomowe na tym kierunku przeznaczone są również dla tych absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu administracji w związku z zamiarem ubiegania się o pracę w sektorze publicznym. 

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej mogą być także ciekawą propozycją dla pracowników przedsiębiorstw prywatnych, jeżeli ich obowiązki związane są z obsługą przedsiębiorcy w kontaktach z administracją publiczną bądź dla osób pracujących na rzecz podmiotów tzw. III sektora, których działalność ukierunkowana jest na sektor publiczny bądź opiera się na współpracy z administracją publiczną.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska