Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

 

Celem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Kolejnym elementem objętym programem studiów są zagadnienie administrowania i zarządzania projektami miękkimi oraz projektami infrastrukturalnymi. Uczestnik studiów nabędzie wiedzę umożliwiającą stworzenie atrakcyjnego projektu, który po uzyskaniu dofinansowania będzie w stanie zrealizować i rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz krajowego.

CELE STUDIÓW

Adresatami studiów podyplomowych są pracownicy administracji publicznej, pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy III sektora, absolwenci studiów I i II stopnia w szczególności kierunków zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość, pracownicy naukowi a także specjaliści i osoby pracujące w instytutach badawczych, pracownicy kancelarii prawnych, osoby zajmujące się doradztwem gospodarczym i prognozowaniem trendów rozwojowych w gospodarce opartej na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów podyplomowych są pracownicy administracji publicznej, pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy III sektora, absolwenci studiów I i II stopnia w szczególności kierunków zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość, pracownicy naukowi a także specjaliści i osoby pracujące w instytutach badawczych, pracownicy kancelarii prawnych, osoby zajmujące się doradztwem gospodarczym i prognozowaniem trendów rozwojowych w gospodarce opartej na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Zdobycie najnowszej, aktualnej wiedzy na temat funduszy europejskich wydatkowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Poznanie programów operacyjnych i obszarów wsparcia objętych finansowaniem unijnym. Nabycie umiejętności doboru pomysłu do właściwego programu, tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z uzyskaniem dofinansowania na realizowane pomysły począwszy od opracowania założeń projektu poprzez jego opracowanie, realizację i finalne rozliczenie i kontrolę.