Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Mirosław Wasielewski

Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

OPIS KIERUNKU

Program studiów podyplomowych Aspekty prawne i zarządzanie nieruchomościami powstał   w wyniku współpracy Społecznej Akademii Nauk i Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

CELE STUDIÓW

Celem przewodnim studiów jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, czy to jako kadra zarządzająca, czy jako ich pracownicy. Celem studiów jest również podniesienie wiedzy i umiejętności osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą mieszkańców/ członków spółdzielni.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami prezentowanych studiów podyplomowych są członkowie spółdzielni, działacze spółdzielczy i pracownicy zatrudnieni w spółdzielni i wspólnotach mieszkaniowych. Absolwenci studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie), w szczególności prawniczych, administracyjnych, społeczno-ekonomicznych oraz technicznych, poszukujących zatrudnienia w sektorze spółdzielczym w tym w spółdzielniach mieszkaniowych, a także osoby chcące założyć spółdzielnie, bądź się z niej wydzielić lub dokonać jej podziału. Ukończenie studiów podyplomowych daje pełną wiedzę i umiejętności praktyczne dla podjęcia pracy w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych, a także rozwija umiejętności pracowników spółdzielni o aspekty będące tematyką programową. Warunki ukończenia studiów: Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.