UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Elżbieta Klamut

OPIS KIERUNKU

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej niezbędnej w pracy audytora wewnętrznego do studiowania na podyplomowych studiach „Audyt wewnętrzny w administracji i w gospodarce”.

Audyt wewnętrzny przeprowadzony w sposób odpowiedni i właściwy zapewni organizacji jej prawidłowe działanie. Wspomoże systemy kontroli wewnętrznej w wykryciu i eliminacji nieprawidłowości, wskaże jej słabe i wrażliwe ogniwa a w rezultacie przyczyni się do usprawnienia i wyższej efektywności funkcjonowania organizacji.

CELE STUDIÓW

  • zdobycie odpowiednich umiejętności wspomagania podmiotów gospodarczych w realizacji ich celów a także realizacji funkcji wytyczonych przez zarówno przepisy prawne jak i regulacje wewnętrzne,
  • przygotowanie do wykonywania audytu wewnętrznego w organizacjach,
  • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego rozumienia procesów zarządzania celem ujawniania i oceny skali odchyleń od wzorców, prawidłowych zasad kierowania organizacjami,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy w obszarze tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach gospodarczych,
  • wskazanie możliwości rozwoju zawodowego w zakresie audytu,  
  • zdobycie umiejętności profesjonalnego świadczenia usług lub wykonywania czynności związanych z zarządzaniem systemami kontroli.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które  ukończyły studia:

  • zawodowe,
  • licencjackie,
  • magisterskie,

a które pragną rozszerzyć zakres swoich uprawnień o nowe cenne certyfikaty niezbędne na ich stanowiskach pracy. Dla tych, którzy chcą lub pracują na stanowiskach związanych zarówno z audytem jak również korzystających z efektów pracy audytorów. Oferta nasza adresowana jest także do menedżerów jednostek gospodarczych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych a także pracowników służb finansowo – księgowych, skarbników oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów zdobędą niezbędną wiedzę umożliwiającą stworzenie odpowiednich systemów kontroli wewnętrznej w organizacjach w sposób pozwalający na identyfikowanie, oszacowanie i efektywne zarządzanie ryzykiem podstawowej działalności jednostek gospodarczych. Ponadto nabędą odpowiednich umiejętności profesjonalnego wykonywania działań związanych  z zarządzaniem systemami monitorowania, nadzoru i ich kontroli.    

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:  

Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda  osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego programu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”.
§ 11 ust. 1
 Regulaminu Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych  

dodatkowo

Absolwenci po przyjęciu członkostwa w IIC Polska otrzymują pełne wsparcie w zakresie desygnacji  do międzynarodowych kwalifikacji Certified Controls Specialist – CCS, (Certyfikowany Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznych) lub (po udokumentowaniu trzech lat doświadczenia w obszarze audytu i/lub kontroli) Certified Internal Controls Auditor – CICA, (Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznych).

Więcej informacji na stronach: http://www.theiic.com/ oraz  http://www.iic-polska.pl/