Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

W programie studiów przewidziane są wykłady;   prawników, ekspertów i osób pełniących funkcje w spółdzielczości oraz funkcje w administracji publicznej.
wykłady będące treścią kształcenia obejmują  m.in
-zagadnienia prawne
-zagadnienia finansowe
-zagadnienia zarządzania mieniem spółdzielczym
-zagadnienia prawno-geodezyjne
-zagadnienia z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem remontów i termomodernizacji
-zagadnienia związane z wykorzystaniem prawa do uczestnictwa członków spółdzielni w życiu gospodarczym jednostki.a

CELE STUDIÓW

1. Nabycie bądź poszerzenie  wiedzy o działalności spółdzielczości w Polsce
2. Nabycie  lub poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznego funkcjonowania spółdzielczości ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej
3. Przygotowanie członków Spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej do pełnego wykorzystania swoich praw wobec organów Spółdzielni .
4. Poznanie zasad rozliczania finansowego i materiałowego w spółdzielniach.
5. Przygotowanie studentów uczelni wyższych do pracy w spółdzielczości i pełnienia funkcji zarządczych poprzez możliwość zdobycia aktualnej wiedzy ,obejmującej aktualne uregulowania prawne i zagadnienia praktyczne.

ADRESACI STUDIÓW

1.Członkowie spółdzielni i  działacze spółdzielczy
2. Pracownicy zatrudnieni w spółdzielczości.
3. Absolwenci studiów wyższych(licencjackie , magisterskie ,inżynierskie), w szczególności prawniczych, administracyjnych, społeczno-ekonomicznych oraz technicznych ,poszukujących zatrudnienia w sektorze spółdzielczym w tym w spółdzielniach mieszkaniowych.
4.Osoby chcące założyć spółdzielnie, bądź sie z niej wydzielić lub dokonać jej podziału.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie tych studiów daje pełną wiedze i umiejętności praktyczne aby podjąć pracę w spółdzielczości .