Dostępne miasta: Łódź, Kraków, Olkusz

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe  Zamówienia Publiczne to program adresowany do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem wiedzy z zakresu zamówień publicznych, przede wszystkim osób bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w szeroko pojmowanej sferze budżetowej, zarówno samorządowej jak i rządowej, a także przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o  uzyskanie zamówienia publicznego. Ukończenie programu gwarantuje zarówno szeroką, a przede wszystkim specjalistyczną wiedzę z zamówień publicznych przekazywaną nie tylko przez kadrę akademicką, ale przede wszystkim przez praktyków stosujących na co dzień regulacje prawne z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Spośród programów studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk, Zamówienia Publiczne wyróżniają dodatkowe aspekty programowe i organizacyjne:

 • większy zakres godzin przeznaczonych na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
 • zaliczenia przedmiotów w formie praktycznej
 • możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów, dzięki wykorzystaniu ich wiedzy na tematy związane z zamówieniami publicznymi
 • prowadzący specjalistyczne moduły Zamówień publicznych to zespół praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, specjalnie dobranych do poszczególnych aspektów zamówień publicznych
 • dostęp do dodatkowych materiałów
   

Metody pracy i techniki  stosowane w trakcie studiów:

 • wykłady wspomagane multimediami
 • case studies  (analiza przypadków)
 • praca grupowa i indywidualna
 • dyskusje moderowane

Przebieg studiów został przewidziany tak, aby kształtować i doskonalić kompetencje uczestników poprzez metody partycypacyjne, w formie zajęć warsztatowych, które wymuszają ich aktywny udział.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie wiedzy w zakresie:

 • zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zamówień publicznych
 • przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników administracji publicznej do samodzielnego działania w procesie udzielania zamówień publicznych i ich realizacji, przygotowanie przedsiębiorców (ich pracowników) do skutecznego pozyskiwania zamówień publicznych.

ADRESACI STUDIÓW

 

Adresatami studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne są pracownicy oraz kadra zarządzająca jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorcy i ich pracownicy zainteresowani ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego zwłaszcza z branży budowlanej, informatycznej (komputerowej), farmaceutycznej i medycznej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska