Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

prof. dr hab. n. med.. Wojciech Gruszczyński

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk, Katedry Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej.

OPIS KIERUNKU

Znajomość problematyki prawa w zawodach określanych jako „human service” czyli w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi jest niezbędna w codziennej działalności praktycznej.

Do takich zawodów można niewątpliwie zaliczyć:

  • psychologów
  • pedagogów
  • socjologów
  • i wielu innych.

Często przedstawiciele tych profesji mają za zadanie rozwiazywanie problemów szeroko rozumianej  patologii społecznej. Stąd z jednej strony mogą być powoływane przez organa sprawiedliwości jako biegli lub świadkowie w sprawach karnych lub cywilnych, z drugiej strony dla swoich podopiecznych (często ludzi biednych) powinni być pierwszymi doradcami w zakresie podjęcia czynności prawnych w przypadkach przemocy i agresji w rodzinie, w miejscu pracy itp.

W zdecydowanej większości przypadków przejawy patologii społecznej są uwarunkowane zaburzeniami zdrowia psychicznego i stąd ofiary np.: przemocy  wymagają ochrony prawnej, czego często nie są świadome lub są niezaradne z powodu przeżywania przewlekłego stresu. Dlatego proponowany program  studiów podyplomowych  z zakresu psychologii i psychopatologii sądowej ma nie tylko znaczenie poznawcze dla samych uczestników studiów ale w głównej mierze praktyczne.

forma prowadzenia zajęć

 

  • Wykłady
  • Ćwiczenia
  • Warsztaty
  • Zajęcia praktyczne na rozprawach sądowych z udziałem biegłych dotyczących spraw karnych i cywilnych

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych PSYCHOLOGIA I PSYCHOPATOLOGIA SĄDOWA jest frekwencja wynosząca minimum 80%; pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.