Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Bełchatów, Radomsko

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Małgorzata Klimka-Kołysko

OPIS KIERUNKU

Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii Nauk odpowiada założeniom określonym w Artykule 87 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w której określono zasady prowadzenia badań kierowców wyłącznie przez uprawnionych psychologów. 

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia Transportu Społecznej Akademii Nauk są przygotowani do podjęcia działalności profesjonalnej w instytucjach psychologii i medycyny pracy a przede wszystkim realizowania usług diagnostycznych w ramach własnej pracowni badania kierowców.

CELE STUDIÓW

  • Rozszerzenie zakresu warsztatu pracy psychologów o wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenie diagnostyki kierowców oraz kierowców zawodowych;
  • Rozszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • Wzmocnienie umiejętności projektowania programów profilaktycznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki występowania zagrożeń w ruchu drogowym;
  • Rozszerzenie kompetencji dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie przygotowania ich do roli kierowców;
  • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii gerontologicznej w zakresie prowadzenie pojazdów przez osoby w wieku senioralnym;
  • Rozszerzenie wiedzy o prawne podstawy pracy psychologa transportu;
  • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Psychologia, którzy pragną rozszerzyć warsztat diagnostyczny o wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Po zakończeniu cyklu kształcenia, słuchacze są przygotowani do podjęcia starań o wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie Psychologii Transportu prowadzony przez Urząd Marszałkowski w odpowiednim województwie oraz rozpoczęcia praktyki Psychologa Transportu. 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo